Parterapi

Under ett liv tillsammans hamnar de flesta par i situationer där man riskerar att tappa bort varandra. När livet upplevs som svårare är det lätt att tappa kontakten och vända sig bort.

I parterapi fokuserar man på hur samspelet ser ut och hjälper paret att kunna uttrycka känslor och behov direkt till varandra. Det innebär att känslomässig trygghet och närhet ersätter fientlighet och distans i relationen.

I grund och botten är parterapi en hjälp med att kunna kommunicera. Att tala med varandra och höra vad den andre faktiskt säger – att återupptäcka varandra och på det sättet också blåsa liv i värmen och kärleken. Det är en hjälp att reda ut situationer där en fastnat i en ond cirkel som gör att en tappar bort varandra i upprepade bråk eller ett upprepat avståndstagande och distansering.

Det är viktigt att inte vänta för länge med att ta hjälp. Om en av parterna redan känslomässigt lämnat relationen och inte är beredd att återknyta de kärleksfulla banden, kommer parterapin att handla mer om separation än att hitta tillbaka till varandra. En viktig hjälp, speciellt om det finns barn, är då att hitta fram till ett avslut på kärleksrelationen som möjliggör ett fortsatt samarbete.