Gruppterapi

Gruppterapi är ena sidan av psykoterapi, individuell psykoterapi den andra. Vi är individer, men ingår alltid och har alltid tillhört någon form av grupp.

Eftersom utbudet av psykoterapi är begränsat och oftast innebär individuell psykoterapi så vill vi kunna erbjuda och utveckla möjligheten att gå i gruppterapi.

Att möta och kommunicera med andra i en grupp om 6–8 deltagare är en meningsfull upplevelse där man kan få stöd och hjälp på många sätt. Gruppterapi är den psykoterapiform som samtidigt kombinerar stöd, lärande och nya handlingsmönster, här och nu, i närvaro av psykoterapeuten.

Gruppledaren Paul Benér har diplom som gruppanalytiker från den fyraåriga gruppanalytiska utbildningen på Institutet för Gruppanalys, Köpenhamn.

Gruppen är halvöppen, vilket innebär att gruppmedlemmar kan börja och avsluta när de behöver.

Kontakta Paul Benér, 070-969 81 11, paul@bener.se.

Läs mer om gruppterapi: www.paulbener.se