JO riktar kritik

I december 2017 antog Socialstyrelsen Nationella riktlinjer vid behandling av depression och ångest, trots massiv kritik från så gott som samtliga remissinstanser. Riktlinjerna anmäldes omedelbart till Förvaltningsrätten och Kammarrätten men behandlades inte där då riktlinjerna inte ansågs som formellt bindande. I juni 2018 beslutade istället JO att starta en större utredning av Socialstyrelsen, efter anmälan från Psykoterapicentrum, Sveriges största organisation för leg. psykoterapeuter. I anmälan påtalas ett betydande inflytande av jäv och särintressen och brist på kompetens liksom en brist på objektivitet och vetenskapligt stöd i riktlinjearbetet....