Psykologcentrum i Malmö

Vi är en sammanslutning av erfarna psykologer, socionomer och psykoterapeuter/psykoanalytiker med gemensam mottagning i centrala Malmö.
Vi erbjuder psykoterapi, psykoanalys, handledning och konsultation.
Vi erbjuder också uppdragsutbildningar.
Vi riktar oss till privatpersoner, organisationer och företag.
Ta gärna en titt på våra sidor för en närmare presentation och kontakta oss om ni har några frågor eller för att boka en tid.
info@psykologcentrum.nu

Psykologcentrum i Malmö

Vi är en sammanslutning av erfarna psykologer, socionomer och psykoterapeuter/psykoanalytiker med gemensam mottagning i centrala Malmö.
Vi erbjuder psykoterapi, psykoanalys, handledning och konsultation.
Vi erbjuder också uppdragsutbildningar.
Vi riktar oss till privatpersoner, organisationer och företag.
Ta gärna en titt på våra sidor för en närmare presentation och kontakta oss om ni har några frågor eller för att boka en tid.
info@psykologcentrum.nu

Psykoterapi

Vi erbjuder individuell psykoterapi, psykoanalys, korttidsterapi och kristerapi. Vi erbjuder även parterapi och gruppterapi.
Läs mer här!

Handledning

Vi erbjuder handledning av individuellt psykoterapeutiskt arbete och handledning av såväl grupper som individer som arbetar med olika former av behandling och psykosocialt arbete. Vi arbetar också med ledarstöd i form av chefshandledning.
Läs mer här!

Utbildning

Vi erbjuder utbildningar inom behandling, utredning och handledning. Sedan några år ger vi en handledarutbildning och vi leder och genomför också grundläggande psykoterapiutbildning i samarbete med Sverigehälsan AB.
Läs mer här!

Konsultation

Vi erbjuder psykologisk konsultation till ungdomar och vuxna samt till par och personalgrupper.
Läs mer här!

Aktuellt

PsykologCentrum ger med start hösten 2022

Handledarutbildning för familjehemssekreterare och familjehemskonsulenter

Utbildningen sträcker sig över 3 terminer och motsvarar 20 hp.
För information kontakta Ernst Dahlquist
Telefon: 0709-393046
ernst.dahlquist@live.se

Angående ackreditering till privat psykoterapi

Vi har valt att inte ackreditera oss till Vårdval Skåne/Psykoterapi för privata vårdgivare. Detta har vi gjort för att vi månar om individens och den enskilda psykoterapins integritet.

Vårdavtalet innebär att ramarna för psykoterapin definieras av på förhand bestämda, utifrån kommande kriterier. Dessa innebär relativt korta behandlingstider och krav på ett uppehåll i kontakten om det skulle finnas behov för en förlängning av psykoterapin, något som oftast står i strid med och inte verkar främjande för den enskilda processen. Att vi valt att ställa oss utanför Vårdvalet innebär bland annat att:

  • I en psykoterapi hos oss får man arbeta med sina svårigheter och livsfrågor så länge som man behöver och vill.
  • Ingen utomstående har insyn i psykoterapiprocessen.
  • Vi skickar inga journalkopior till vårdcentralen.
  • Vi har ingen kontakt med t.ex. arbetsgivare eller Försäkringskassa, om man inte själv uttrycker en önskan om det.