Konsultation

Vi erbjuder psykologisk konsultation till ungdomar och vuxna samt till par och personalgrupper.

Vi erbjuder psykologisk rådgivning och samtal kring psykiska besvär, sociala svårigheter och livsproblem till ungdomar och vuxna. Konsultationen innebär också att undersöka och tydliggöra olika möjliga handlingsalternativ.

Vi ger även stöd i professionell och personlig utveckling för personal inom olika befattningsområden och -nivåer.

Ibland kan hela personalgrupper hamna i svårigheter och vi kan då utföra konsultationer för att hjälpa till att förstå gruppens dynamik och hur svårigheterna uppstått. I vissa fall kan det ha hänt saker i en personalgrupp som man behöver bearbeta tillsammans – i så kallad ”debriefing”. Det kan t ex handla om behandlingsenheter som har råkat ut för plötsliga dödsfall, hot, suicid eller andra skeenden som väcker starka känslomässiga reaktioner hos dem varit med i skeendet.