ISTDP

De grundläggande principerna i ISTDP – Intensiv Dynamisk Korttidsterapi – är att få hjälp att närma sig sina känslor, först de som vi är medvetna om och kan uppleva direkt, och därefter mer dolda känslor som vi inte omedelbart kan få kontakt med. En grundtanke är att vi tidigt i livet lär oss att undvika en del av våra känslor. Ett sådant undvikande kan ligga till grund för svårigheter senare i livet och kan vara en orsak till att vi utvecklar symtom eller andra former av lidande.

När vi föds är vi beroende av den/dem som tar hand om oss och vi utvecklar en så kallad anknytningsrelation. För att bevara denna relation måste vi mer eller mindre kunna hantera starka känslor. Om anknytningsrelationen hotas och vi blir rädda för att mista kontakten, för att bli avvisade och ensamma, kommer vi automatiskt att dölja det vi känner, både för oss själva och för dem vi är beroende av. Vi kommer att bygga upp försvar mot vissa känslor och med tiden förlorar vi på detta sätt kontakten med delar av oss själva och har inte längre medveten tillgång till hela vårt känsloliv.

I en Intensiv Dynamisk Korttidsterapi får vi hjälp av en psykoterapeut att undanröja de försvar och undvikanden som vi utvecklat och som ligger till grund för de svårigheter vi söker hjälp för. Vi kan då i högre utsträckning möta och uppleva våra känslor och få tillgång till sidor av oss själva som varit dolda för oss. Psykoterapeuten kommer att fokusera mycket av sitt arbete på att uppmärksamma de känslor som finns i nuet, i den enskilda sessionen, och hur vi försöker undvika dem. Det gör vi till exempel genom att intellektualisera, tala om annat, titta bort eller tala snabbt och forcerat.

Känslor upplever vi i vår kropp. Den kan vara varm, spänd, ömmande, m.m. Våra känslor vill också göra något. De vill till exempel krama, slå, skratta eller skrika. Och de går att sätta ord på – jag är arg, jag är ledsen, jag är glad, m.m. Psykoterapeuten hjälper oss att utforska känslorna, att fördjupa vår upplevelse av dem och att bli bekanta med dem. Ibland kan det visa sig att det vi tror är en genuin känsla fungerar som ett försvar mot andra, mer dolda känslor. Under psykoterapin kommer vi att bli varse att våra känslor ofta är komplexa och blandade. Vi kommer också att successivt förstå hur våra känslor hänger ihop med konfliktfyllda situationer i det förflutna och vi får därför också insikt i varför vi har behövt ta till de försvar vi har för att hålla känslorna borta.

Om vi kan få tillgång till större delar av vårt känsloliv så kan vi vara mer sanna mot oss själva och bli friare att använda vår fulla potential istället för att leva begränsade av olika symtom.

Hur går det till?

När du söker en Intensiv Dynamisk Korttidsterapi kommer du att få ett första möte med en psykoterapeut som varar i 2–3 timmar. Tanken är att det ska finnas tid att ordentligt utforska dina svårigheter. Under det första besöket kommer du att få beskriva dina problem och vad du vill ha hjälp med och du kommer tillsammans med psykoterapeuten att formulera en gemensam förståelse av vad som skapar problemen och hur. Du får under detta första besök också möjlighet att känna efter om den psykoterapeut du träffar är rätt person för dig. Sessionerna efter det första besöket varar i ca 50–60 minuter. Ni sitter mitt emot varandra och hjälps åt att se och tala om de reaktioner som uppstår, även kroppsliga sådana, eftersom omedvetna processer företrädesvis manifesterar sig via kroppsliga signaler. Psykoterapeuten kommer att filma sessionerna.

Lästips:

Coughlin, P. (2006) Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy, London: Karnac Books.