Utbildning

Vi erbjuder utbildningar inom behandling, utredning och handledning. Vi vidareutbildar vård- och behandlingspersonal och vi leder och genomför grundläggande psykoterapiutbildning.

Vi planerar och genomför utbildningar inom olika verksamhetsområden där det psykologiska perspektivet skall betonas. Det kan handla om utbildningar inom behandling, utredning och handledning. Sedan några år tillbaka ger vi en egen 2-årig handledarutbildning för psykoterapeuter och för närvarande planerar vi en handledarutbildning för familjehemssekreterare och familjehemskonsulenter.

Sedan 2002 ansvarar vi för en 2-årig Grundutbildning i psykoterapi (tidigare steg 1) arrangerad av Sverigehälsan AB. För mer information se: www.sverigehalsan.se.
Utbildningen har genomförts kontinuerligt med kursstarter vartannat år.
Flera kursdeltagare har sedan valt och genomfört den legitimationsgrundande psykoterapeututbildningen på Psykoterapeutprogrammet, Lunds universitetet.

PsykologCentrum ger med start hösten 2022
Handledarutbildning för familjehemssekreterare och familjehemskonsulenter

Utbildningen sträcker sig över 3 terminer och motsvarar 20 hp.
För information kontakta Ernst Dahlquist
Telefon: 0709-393046
ernst.dahlquist@live.se

Ladda hem kursplanen