Psykoterapeuterna

Karna Andersson

är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och auktoriserad handledare. Hon har arbetat som psykolog inom slutenvården vid SIS, i skola och förskola samt inom primärvården som primärvårdspsykolog. Därefter verksam som psykoterapeut och handledare vid S:t Lukas psykoterapimottagningar.

Karna har förutom psykodynamisk psykoterapeututbildning en utbildning i existentiell vägledning och terapi och är auktoriserad existentiell psykoterapeut. (För mer läsning om existentiell terapi se SEPT.nu.) Karna har även psykoterapeutisk erfarenhet av och kompetens inom hbtq-området.

Karna erbjuder individuell psykoterapi till vuxna och ungdomar, konsultation och rådgivning. Hon erbjuder dessutom handledning, både individuellt och i grupp.

E-post: aktandersson@hotmail.com

Telefon: 070-941 62 34

Paul Benér

är legitimerad psykolog och specialist i klinisk psykologi, legitimerad psykoterapeut och gruppanalytiker, Han är har också handledarutbildning i psykoterapi. Paul har sedan 1981 erfarenhet av kliniskt psykologarbete, vilket inbegriper behandling, utredning och diagnostik samt handledning av personal inom psykiatrin. Han har arbetat som leg psykoterapeut sedan 1992, både i psykiatrin och på egen mottagning. Arbetar heltid i egen praktik sedan 2002. Paul är specialinriktad på korttidspsykoterapi, gruppterapi och jagstrukturerande psykoterapi.
Läs mer på www.paulbener.se.

Paul arbetar med individualterapi, parterapi och gruppterapi samt med psykoterapihandledning och handledning av personal och ledare. Han är också handledare på psykoterapeutprogrammet vid Lunds universitet och är sedan 1999 engagerad som kursledare, handledare och lärare vid Sverigehälsans grundutbildning i psykoterapi, www.sverigehalsan.se.

E-post: paul@paulbener.se
Telefon: 070-969 81 11
Hemsida: www.paulbener.se

Ernst Dahlquist

är socionom, legitimerad psykoterapeut och handledarutbildad. Han har arbetat i många år inom vuxenpsykiatri och barnpsykiatri. Ernsts huvudsakliga inriktning är psykodynamisk, men han har också lång erfarenhet av att arbeta med systemisk familjeterapi, samt anknytnings- och mentaliseringsinriktad psykoterapi.

Förutom individuell psykoterapi och krisbearbetning för både ungdomar och vuxna, erbjuder Ernst konsultationer, föräldrastöd och handledning. Han tar även emot par och familjer.

E-post: ernst.dahlquist@live.se
Telefon: 070-939 30 46

Maria Fitger

är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, psykoanalytiker och handledarutbildad. Medlem av International Psychoanalytic Association International Psychoanalytic Association, Dansk Psykoanalytisk Selskab  samt Svenska Psykoanalytiska Föreningen. Hon har mer än 30 års erfarenhet av psykologarbete, varav 15 år inom vuxenpsykiatrisk verksamhet. Privat mottagning på deltid sedan 1995 och på heltid sedan 2003.

Maria arbetar med psykoanalys, psykoterapi, konsultation och rådgivning. Hon arbetar också som handledare i psykoanalys, psykoterapi och psykosocialt behandlingsarbete, både i grupp och individuellt. Maria arbetar dessutom med grupp- och organisations-processer, och har tidigare varit stiftelseråd i stiftelsen AGSLO – Arbetsgruppen för Studium av Ledarskap och Organisation. Även verksam som lärare och handledare vid ett antal utbildningar inom psykoterapi, psykoanalys och gruppdynamik i såväl Malmö och Lund, som i Köpenhamn.

E-post: mariafitger@yahoo.se
Telefon: 070-668 92 33

Lars Grönvall

är socionom med magisterexamen i socialt arbete och legitimerad psykoterapeut samt legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Han har under många år arbetat inom psykiatrisk öppenvård och har erfarenhet av individuell psykoterapi samt parterapi, familjeterapi och gruppterapi.

Lars har en flerårig bakgrund som lärare på Socialhögskolan vid Lunds universitet där han främst undervisat om psykologiska behandlingsteorier och dess tillämpning i det praktiska sociala arbetet.

Lars är auktoriserad handledare och har under åren haft handledningsuppdrag både på utbildningar och på arbetsplatser.

Lars erbjuder individuell psykoterapi och krisbearbetning. Lars erbjuder även par- och familjeterapi samt handledning, konsultation och rådgivning.

E-post: lars.gronvall@telia.com
Telefon: 070-207 42 63

Teresia Hemåker

är socionom, legitimerad psykoterapeut och handledare. Teresia har arbetat med krisstöd och krisbearbetning inom akutsjukvård och onkologi samt med anknytnings- och relationssvårigheter i samband med graviditet, ofrivillig barnlöshet och föräldraskap inom kvinnosjukvård. Därefter har hon arbetat med psykoterapi och handledning vid St. Lukas psykoterapimottagning i Malmö.

Teresia erbjuder individuell psykoterapi och parterapi samt handledning, individuellt eller i grupp.

Teresia arbetar också med bedömning, rådgivning och konsultation till både ensamstående och par som genomgår assisterad befruktning med donerade könsceller.

E-post: teresia@hemakerpsykoterapi.se
Telefon: 070-894 93 48

Eva Malmberg

är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi samt handledarutbildad. Hon har arbetat som psykolog sedan 1986, bl.a. inom psykiatrisk öppenvård och socialtjänst.

Eva erbjuder individuell psykoterapi till vuxna och ungdomar, parsamtal, konsultation och rådgivning. Hon arbetar också med handledning, både individuellt och i grupp. Har arbetat som handledare i psykosocialt arbete sedan 1988 inom en rad olika verksamheter, bl.a. inom socialtjänst, missbruksvård, skola och kommunens psykiatri. Hon handleder även familjehem och jourhem.

Eva handleder också i psykoterapi på psykoterapeutprogrammet vid Lunds universitet, samt i psykodynamiskt inriktad psykoterapi på olika grundläggande psykoterapiutbildningar (tidigare steg 1).

Eva har även en ettårig utbildning i KBT, en ackrediterad specialistkurs inom specialistordningen för psykologer.

E-post: psykolog.malmberg@gmail.com
Telefon: 070-535 91 02

Mats Viking

är legitimerad psykoterapeut, socionom och har en magisterexamen i psykologi. Mats har arbetat med individuella samtal i över 25 år inom främst socialtjänsten men har också varit verksam inom statlig och ideell sektor där han även handlett och utbildat.

Mats har varit verksam på St. Lukas där han haft psykoterapeutiska samtal under drygt 10 år och han har erfarenhet av att handleda studenter och behandlare inom socialt arbete.

Mats har också lång erfarenhet av ledningsarbete, främst inom ramen för psykosocialt arbete inom socialtjänsten.

Mats erbjuder individuell psykoterapi för vuxna, parsamtal, konsultationer och rådgivning.

E-post: mats.viking@telia.com
Telefon: 070-963 09 99