Psykoterapi

Vi erbjuder individuell psykoterapi, psykoanalys, korttidsterapi och kristerapi. Vi erbjuder även parterapi och gruppterapi.

En individuell psykoterapi är ett samarbete mellan klient och psykoterapeut där en tillsammans försöker förstå klienten utifrån dennes unika känslomässiga upplevelser, livshistoria och aktuella livssituation. Psykoterapi vilar på tanken att om vi kan få en större självkännedom så kan vi också känna oss mer trygga i oss själva och finna en större känslomässig balans i tillvaron och i våra relationer till andra.

Många av de psykologiska svårigheter som vi upplever och som hindrar oss från att leva ett liv som vi känner oss nöjda med, härstammar från livsmönster som vi bär med oss från tidigt i livet. Dessa livsmönster upprepas i flera av de aktuella sammanhang och relationer vi befinner oss i, ofta utan att vi själva förstår hur eller varför det sker. I en psykoterapi kan en, genom den förtroendefulla och tillitsfulla relation som byggs upp mellan klient och terapeut, få möjlighet att närma sig och undersöka svåra, ofta dolda, känslor och tankar och få hjälp med att sätta in dem i ett sammanhang som ger dem en mening, gör dem begripliga och mindre farliga. På så sätt kan det också bli möjligt att förändra eller bryta med några av de hämmande mönster som vi utvecklat.

En psykoterapi kan vara av olika längd och omfattning. Ibland kan det handla om att psykoterapeut och klient möts en eller två gånger per vecka under en längre tid, ofta under flera år. I andra fall kan det handla om en kortare psykoterapi som kan vara allt ifrån några få samtal upp till ett år. Psykoterapi kan också äga rum i grupp eller i par.

Om du vill läsa mer om de grundtankar som den psykoterapeutisk behandlingen vilar på kan du klicka här.

Du kan läsa mer om olika former av psykoterapi genom att klicka på länkarna nedan:

Psykoanalys
Korttidspsykoterapi
Gruppterapi
Parterapi
Krissamtal