Krissamtal

En kris är en reaktion på förändring i livet. Det finns många anledningar till att man kan hamna i kris och när det sker kan det vara svårt att förstå sig själv eller andra. Man kan också få svårigheter att förhålla sig till en vardag eller en verklighet som plötsligt förändrats eller ställer nya krav.

Ofta handlar kriser om en förlust eller oönskade förändringar. Det kan också vara en reaktion som kommer efter att man har levt under psykisk press under längre tid eller har råkat ut för personliga motgångar. Men en kris kan även uppstå efter självvalda förändringar, som till exempel att bli förälder eller byta jobb.

Det centrala i krisen är en upplevd maktlöshet, att inte längre känna att man kan påverka eller styra sin tillvaro. Ofta kan man få symtom som ångest, förstärkta känsloyttringar och/eller sömn- och koncentrationssvårigheter.

Krisbearbetning handlar om att kunna sörja det som har varit. Det handlar om att få en ökad förståelse för sig själv, för sina reaktioner och om att kunna återta sin förmåga att orientera sig i den nya tillvaron.