PsykologCentrum   •   Södra Förstadsgatan 13 [karta]   •   200 10 Malmö   •   Telefon: 040-97 47 10   •   E-post: info@psykologcentrum.nu

 
   
 

 

 

Vi erbjuder …

Psykoterapi
Vi erbjuder individuell psykoter
api, både längre och kortare behandling.
Vi erbjuder även par- och kristerapi samt gruppterapi.
Läs mer

Handledning
Vi åtar oss psykoterapihandledning samt handledning i psykosocialt behandlingsarbete individuellt och/eller i grupp. Vi vänder oss till er som arbetar inom t.ex. sjukvård, socialtjänst, skola, familjehem och liknande verksamheter/organisationer. Vi arbetar också med ledarstöd i företag, chefshandledning.
Läs mer

Utbildning
Vi planerar och genomför utbildningar kring psykosocial utredning, bedömning och behandling.
Vi vidareutbildar vård- och behandlingspersonal samt ger utbildning i utredningsmetodik enligt Kälvestens intervjumetod.
Vi leder och genomför grundläggande psykoterapiutbildning i samarbete med Sverigehälsan AB.
Läs mer

Från hösten 2014 startar en handledarutbildning i psykosocialt arbete. Den arrangeras i Malmö av Ersta Sköndal Högskola och Sverigehälsan AB med Paul Benér som kursledare. PsykologCentrums samlade kunskaper och erfarenheter kommer bidra till god kvalitet på denna uppdragsutbildning. För information kontakta Sverigehälsan.

Konsultation
Vi erbjuder psykologisk rådgivning och konsultation till ungdomar och vuxna samt till par och personalgrupper.
Läs mer

 

   
 

PsykologCentrum • Södra Förstadsgatan 13 [karta] • 200 10 Malmö • Telefon: 040-97 47 10 • E-post: info@psykologcentrum.nu • Copyright © 2018-12-11