PsykologCentrum   •   Södra Förstadsgatan 13 [karta]   •   211 43 Malmö   •   Telefon: 040-97 47 10   •   E-post: info@psykologcentrum.nu

 
   
 

 

 

Vi erbjuder …

Psykoterapi
Vi erbjuder individuell psykoter
api, både längre och kortare behandling.
Vi erbjuder även par- och kristerapi samt gruppterapi.
Läs mer

Handledning
Vi åtar oss psykoterapihandledning samt handledning i psykosocialt behandlingsarbete individuellt och/eller i grupp. Vi vänder oss till er som arbetar inom t.ex. sjukvård, socialtjänst, skola, familjehem och liknande verksamheter/organisationer. Vi arbetar också med ledarstöd i företag, chefshandledning.
Läs mer

Utbildning
Vi planerar och genomför utbildningar kring psykosocial utredning, bedömning och behandling.
Vi vidareutbildar vård- och behandlingspersonal samt ger utbildning i utredningsmetodik enligt Kälvestens intervjumetod.
Vi leder och genomför grundläggande psykoterapiutbildning i samarbete med Sverigehälsan AB.
Läs mer

PsykologCentrum ger med början hösten 2020

Handledarutbildning för psykoterapeuter

med inriktning på individuell psykoterapi och grupp/organisation.
Utbildningen sträcker sig över 2 år och motsvarar 45 hp.
För information kontakta Lars Grönvall, tel 070-207 42 63.

Konsultation
Vi erbjuder psykologisk rådgivning och konsultation till ungdomar och vuxna samt till par och personalgrupper.
Läs mer

 

   
 

PsykologCentrum • Södra Förstadsgatan 13 [karta] • 211 43 Malmö • Telefon: 040-97 47 10 • E-post: info@psykologcentrum.nu • Copyright © 2020-03-07