PsykologCentrum   •   Södra Förstadsgatan 13 [karta]   •   211 43 Malmö   •   Telefon: 040-97 47 10   •   E-post: info@psykologcentrum.nu

 
   
 

 

Vad är psykoterapi?

Vi arbetar med individuell psykoterapi, psykoanalys, parterapi, korttidsterapi och kristerapi. Nu har vi även möjlighet att erbjuda gruppterapi.

Individuell psykoterapi syftar till att uppnå större självkännedom och bättre balans i relationer gentemot andra. Tillsammans arbetar man, utifrån den relation som utvecklas i terapin, med att förstå hur vi närmar oss andra människor och hur detta påverkar livssituationen och upplevelsen av sig själv. Man kan närma sig och granska det som framstår som problem och påverka hur man mår och vad som hindrar ens kreativitet.

Psykoterapi innebär utrymme för förtrolighet och möjlighet att, genom det ömsesidiga möte som skapas, förstå och bearbeta sina svårigheter och önskemål, utifrån tidigare och pågående skeenden och relationer. Därigenom kan man uppnå en större självkännedom med ökat oberoende, trygghet och känsla av sammanhang i sin tillvaro.

Man kan även arbeta mer problemfokuserat kring ett avgränsat område, exempelvis med specifika svårigheter i vissa situationer och relationer. I korttidsterapi kan man få hjälp med besvär som rör självkänslan, relationsproblem, ångest och depression. Fokus handlar om att sätta ord på känslor som uppstår i samarbetet, uppleva dem och vilka beteenden man ser att de kan leda till. Vår benägenhet att skydda oss för känslomässig närhet är ofta otydlig för oss och i psykoterapi kan vi sätta ord på och undersöka detta för att då bli mer sanna och kreativa.

Parterapi ger paret ett utrymme att arbeta med känslor och sin historia tillsammans, för att upptäcka och förstå vad respektive partner menar, behöver och önskar.

Rör det sig om en krissituation är det viktigt att man snabbt får behandling i form av krissamtal. Man behöver då gå igenom det som inträffat och få stöd i att få tillbaka tilltron till livet. Viktiga mål vid krissamtal är att få tillbaka hoppet, återerövra en upplevelse av mening i tillvaron och en känsla av sammanhang.

Eftersom utbudet av psykoterapi är begränsat och oftast innebär individuell psykoterapi, vill vi kunna erbjuda och utveckla möjligheten att arbeta med sig själv tillsammans med andra i gruppterapi.

Att möta och kommunicera med andra i en grupp om 6–8 deltagare är en meningsfull upplevelse, där man kan få stöd och uppleva förändring på många sätt. Gruppen är halvöppen, vilket innebär att gruppmedlemmar kan börja när det finns plats, och avsluta när de behöver. Gruppledaren Paul Benér går en 4 årig utbildning i gruppterapi med handledning. Se www.iga-kbh.dk.

Kontakta Paul Benér, tel 070-969 81 11, paul@bener.se.
Läs mer om gruppterapi »»

 

   
 

PsykologCentrum • Södra Förstadsgatan 13 [karta] • 211 43 Malmö • Telefon: 040-97 47 10 • E-post: info@psykologcentrum.nu • Copyright © 2020-03-07