PsykologCentrum   •   Södra Förstadsgatan 13 [karta]   •   211 43 Malmö   •   Telefon: 040-97 47 10   •   E-post: info@psykologcentrum.nu

 
   
 

Vi erbjuder ...

Psykoterapi

Gruppterapi

Handledning

Utbildning

Konsultation

 

Karna Andersson

Paul Benér

Ernst Dahlquist

Maria Fitger

Lars Grönvall

Teresia Hemåker

Lotta Länne

Eva Malmberg

 

Länkar

 

 

 

Lotta Länne

är socionom, legitimerad psykoterapeut och handledare, godkänd för att skriva intyg för socionomauktorisation. Mellan åren 2010–2013 har jag varit kursansvarig för Socialhögskolans Grundläggande utbildning i psykodynamisk psykoterapi (motsvarande den tidigare Steg-I-utbildningen).

Jag har arbetat med psykoterapier och handledning på deltid i egen mottagning sedan 1990, fr.o.m. 2005 på heltid i privat verksamhet. Jämsides med mottagningsarbetet på deltid verkade jag inom Malmös missbrukarvård, med miljöterapi på HVB utifrån en psykodynamisk/objektrelationsteoretisk grund. De första 16 åren som behandlare, både i grupp och med individuella behandlingskontakter, därefter som chef på Sofia behandlingshem för missbrukande kvinnor.

På mottagningen arbetar jag med individuell psykoterapi till unga och vuxna, parsamtal, konsultation och rådgivning.

Jag ger handledning både individuellt och i grupp, i vår lokal på mottagningen. Det finns också möjlighet att avtala om handledning på den egna arbetsplatsen om man inte har möjlighet att ta sig till Malmö.

Min handledningserfarenhet spänner över ett brett fält från utbildningshandledning i olika psykoterapiutbildningar till handledning i skolan, barnpsykiatri, sjukvård och socialtjänstens olika områden. Min erfarenhet som chef/ledare kombinerat med många års arbete med samspel i grupper och gruppdynamik, gör att jag gärna arbetar med olika typer av chefshandledning och coaching i ledarskap.

Jag arbetar också med personalgrupper med fokus på samarbete och konfliktlösning.

Det är lättast att nå mig via e-post.

Telefon: 070-533 71 50
E-post: lottalanne@gmail.com

 

 
 

PsykologCentrum • Södra Förstadsgatan 13 [karta] • 211 43 Malmö • Telefon: 040-97 47 10 • E-post: info@psykologcentrum.nu • Copyright © 2020-03-07