PsykologCentrum   •   Södra Förstadsgatan 13 [karta]   •   211 43 Malmö   •   Telefon: 040-97 47 10   •   E-post: info@psykologcentrum.nu

 
   
 

Vi erbjuder ...

Psykoterapi

Gruppterapi

Handledning

Utbildning

Konsultation

 

Karna Andersson

Paul Benér

Ernst Dahlquist

Maria Fitger

Lars Grönvall

Teresia Hemåker

Lotta Länne

Eva Malmberg

 

Länkar

 

 

Vad är handledning?

I handledning ges möjlighet att tala fritt och att tillsammans med en oberoende kunnig utomstående reflektera kring sitt ärende/arbete. Tillsammans går man igenom hela sammanhanget och får möjlighet att tänka kring vad som hänger samman med ärendet/arbetet och vad som hänger ihop med psykoterapeutens/handläggarens/behandlarens egna känslor, tankar och sätt att vara i mötet med den andre. Det är oftast i eftertankens reflektion man kan förstå bättre det som händer. I handledning får man utrymme att inventera och sortera intryck och upplevelser samt reflektera kring sitt arbete.

Att arbeta med människor innebär också att ständigt arbeta med sig själv. Det verktyg man själv utgör måste vårdas och utvecklas. Därför är handledning i någon form nödvändig och för att man på bästa sätt kan utföra sin uppgift, utan att hamna på avvägar.

Handledning förebygger också överbelastning och är en självklarhet i arbetet att förbättra sin yrkeskompetens och sina personliga ”verktyg”. Ofta sker dessutom handledning i grupp, vilket gör att man också får tillgång till gruppens samlade kunskaper och erfarenhet.

En handledningsgrupp kan ibland behöva utrymme att arbeta med relationerna inom gruppen, med själva gruppdynamiken. Arbetet med människor påverkar inte bara den enskilda individen, utan kan också ge avtryck på en hel personalgrupp. Fenomen som samarbetssvårigheter och gruppbildningar kan ibland ha sin grund i de processer som uppstår i mötet med klienter och som ännu inte har blivit möjliga att sätt ord på. De kan också ha sin grund i oklara mål för arbetet. När man i handledningen blir varse gruppdeltagarnas olika upplevelser av det sammanhang som man befinner sig i, kan förståelsen för enskilda ärenden eller för målsättningarna med hela verksamheten klarna. Relationsarbetet med klienter/patienter är en process och genom den process som utvecklas i själva handledningsgruppen når man ökad förståelse och bättre beslutsunderlag.

Handledning för ledare erbjuder utrymme för arbete med de förmågor som krävs för att leda, fördela och avgränsa verksamheten. Vad innebär det för mig att leda andra och hur arbetar just jag med en grupp? Vilka känslor och överväganden får jag hantera som jag som chef och ledare blir tillskriven i min position?

Vi handleder i psykoterapi, enskilt eller grupp och personal i arbete inom socialtjänst och familjehem, i sjukvård, skola och privata företag.

 

   
 

PsykologCentrum • Södra Förstadsgatan 13 [karta] • 211 43 Malmö • Telefon: 040-97 47 10 • E-post: info@psykologcentrum.nu • Copyright © 2020-03-07