PsykologCentrum   •   Södra Förstadsgatan 13 [karta]   •   211 43 Malmö   •   Telefon: 040-97 47 10   •   E-post: info@psykologcentrum.nu

 
   
 

Vi erbjuder ...

Psykoterapi

Gruppterapi

Handledning

Utbildning

Konsultation

 

Karna Andersson

Paul Benér

Ernst Dahlquist

Maria Fitger

Lars Grönvall

Teresia Hemåker

Lotta Länne

Eva Malmberg

 

Länkar

 

 

 

Eva Malmberg

är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi samt är handledarutbildad.

Hon har arbetat som psykolog sedan 1986 bl.a. inom psykiatrisk öppenvård och socialtjänst. Är privatpraktiserande psykolog/psykoterapeut på deltid sedan 1988 och heltid sedan 1995 fram till 2012. Arbetar numera halvtid privat och halvtid som adjunkt på psykologprogrammet, Lunds universitet.

Eva Malmberg erbjuder individuell psykoterapi till vuxna och ungdomar, parsamtal, konsultation och rådgivning. Vidare arbetar hon med handledning både individuellt och i grupp.

Handleder på psykoterapeutprogrammet, Lunds universitet, samt är anlitad som handledare i psykodynamiskt inriktad psykoterapi på olika basutbildningar i psykoterapi (tidigare steg 1), bl.a. på psykologprogrammet, Socialhögskolan och Sverigehälsan AB.

Hon har arbetat som handledare i psykosocialt arbete sedan 1988 inom en rad olika verksamheter, bl.a. inom socialtjänsten, skolan och kommunens psykiatri. Hon handleder även familjehem och jourhem.

Eva Malmberg har även en ettårig utbildning i KBT som är en ackrediterad specialistkurs inom specialistordningen för psykloger.

Telefon: 070-535 91 02
E-post: psykolog.malmberg@gmail.com 

   

 
 

PsykologCentrum • Södra Förstadsgatan 13 [karta] • 211 43 Malmö • Telefon: 040-97 47 10 • E-post: info@psykologcentrum.nu • Copyright © 2020-03-07